DAkkS-kalibrointi - oikealla tiellä kohti kalibrointitodistusta

Lisätietoa

Tarvitsetko lisätietoa ? Kirjoita meille.

Lomake
Myynnin yhteyshenkilö Kysymyksiä? Löydä yhteyshenkilö alueeltasi.

Hae

Vuodesta 1982 WIKA on ollut saksalaisen kalibrointipalvelun jäsen (Deutscher Kalibrierdienst -DKD). Kalibrointilaboratorioillemme ja liikkuvalle kalibrointipalvelullemme on myönnetty DIN EN ISO /IEC 17025 -akkreditaatti DAkkS:n toimesta (Deutsche Akkreditierungsstelle). Noudatamme aina määräyksiä ja säädöksiä kalibroidessamme laitteita ja valmistaessamme kalibrointitodistuksia.

DAkkS kalibrointi

Mittausteknologiassa kalibrointi tarkoittaa kalibroitavan laitteen mitattavan suureen eron määrittämistä. Poiketan säätämisestä kalibroinnissa ei puututa instrumentin toimintaan. Kalibroinnissa kirjataan ylös mitattavan suureen ero todelliseen arvoon. Esimerkiksi materiaalimittauksissa massanmäärityksessä kirjattaisiin merkatun massan ero tarkkaan massaan. Mittausketjuille  määriteltäisiin ulostulosignaalin ja ideaalin sisääntulosignaalin eroa.

DIN EN ISO 9000:n ja DIN EN ISO / IEC 17025:n standardiluokassa vaaditaan kansallisten standardien jäljitettävyyttä DAkkS kalibrointia varten. Jäljitettettävyydellä tarkoitetaan mitattavan suureen arvon vertaamista vastaavan standardimittausparametrin kanssa.

Saksalainen fysikaalinen ja tekninen testauslaitos PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) on korkein tekninen viranomainen saksassa metrologiaa varten. PTB ylläpitää ja kehittää kansallisia standardeja. PTB tekee yhteistyötä muiden kansallisten laitosten kanssa ja varmistaa siten standardien kansainvälisen yhteensopivuuden.

Mittauslaitteiden ja testilaitteiden DAkkS -kalibrointi varmistaa luotettavan prosessimuuttujien hankinnan. WIKAn DAkkS -kalibrointi ylläpitää tuotteesi laatua.

Kalibrointitodistus

DAkkS -kalibroinnin tulokset kirjataan kalibrointitodistukseen.Eurooppalainen akkreditointi yhteistyö (EA)  varmistaa, että kalibrointitodistus on pätevä myös muissa maissa. Valmistamme kalibrointitodistuksia seuraaville mittausparametreille: paine, lämpötila, DC virta, DC jännite ja DC vastus.

Tekisimme mielellämme kalibrointitodistuksia myös teidän mittauslaitteille.


Yhteydenotto

Tarvitsetko lisätietoa? Kirjoita meille:

Toivelista - Dokumentit (0)

Toivelistalla ei ole valittuna yhtään dokumenttia. Voit lisätä dokumenttejä latausvalikosta. Valitse kieli painamalla lipun kuvaketta.

Maksimimäärä (20) saavutettu.

Syötä sähköpostiosoite, jos haluat latauslinkin sähköpostitse:

Virheellinen sähköpostiosoite.

  • 0