Absoluuttinen paine, suhteellinen paine ja paine-ero

Lämpötilan lisäksi paine on yksi tärkeimmistä fysikaalisista suureista. Paineen määritelmä on Voima (FN) , joka vaikutta määrättyyn pinta-alaan  (A). Erilaiset paineet syntyvät erilaisista referenssipaineista.  

Absoluuttinen paine

Selkeä ja yksiselitteinen referessipaine on nolla. Se löytyy avaruudesta. Painetta, jota mitattaan suhteessa nollaan kutsutaan absoluuttiseksi paineeksi. Jotta erotamme sen muista tavoista mitata painetta, merkitsemme sitä indeksillä ” abs”. ”Abs” – lyhenne tulee latinankielisestä sanasta ”abolutus”, joka merkitsee riippumatonta

Ilmanpaine

Maapallon elämän ylläpidon kannalta tärkein paine lienee ilmakehän paine eli ilmanpaine , pamb (amb = ambiens = ambient). Se muodostuu ilman massasta , joka ympäröi maapallon noin 500 km korkeuteen asti. Tähän korkeuteen, jossa absoluuttinen paine on nolla, ilmanpaine pienenee jatkuvasti. Lisäksi ilmanpaine on riippuvainen säätilan muutoksista, kuten tiedämme päivittäisistä säätiedotuksista. Merenpinnan tasossa  pamb keskiarvo on 1,013.25 hehtopascalia (hpa) mikä vastaa 1,013.25 millibaria (mbar). Matala - ja korkeapaineessa ilmanpaineen vaihtelu on noin 5 %

Paine-ero

Eroa kahden paineen  p1 ja p2  välillä kutsutaan paine-eroksi, Δp = p1 - p2. Tapaus, jossa kahden paineen ero esitetään yhdellä arvolla ilmaistaa paine-erona  p1,2.

Suhteellinen paine (Gauge)

Tavallisin mitattava paine on suhteellinen paine.  Suhteellinen paine on absoluuttinen paine vähennettynä ilmanpaineella ( pg = pabs - pamb ). Suhteellista painetta kutsutaan myös gaugepaineeksi.  

Ylipaineesta puhutaan, kun paine on suurempi kuin ilmanpaine ja alipaineesta silloin, kun paine on pienempi kuin ilmanpaine.

Indikaatiot  "abs”, “amb” ja “g” ilmaisevat, kaavoissa paineen symbolin ”p” yhteydessä, referenssipaineen

Paine-ero

Olipa kyse absoluuttisesta paineesta, suhteellisesta paineesta tai paine-erosta. WIKA:lta löydät aina oikean ratkaisun ja mittausinstrumentin erilaisiin paineenmittaussovelluksiin.   

Yhteydenotto

Tarvitsetko lisätietoa? Kirjoita meille:

Toivelista - Dokumentit (0)

Toivelistalla ei ole valittuna yhtään dokumenttia. Voit lisätä dokumenttejä latausvalikosta. Valitse kieli painamalla lipun kuvaketta.

Maksimimäärä (20) saavutettu.

Syötä sähköpostiosoite, jos haluat latauslinkin sähköpostitse:

Virheellinen sähköpostiosoite.

  • 0