Tekijänoikeudet

WIKA Finland Oy
Melkonkatu 24
00210 Helsinki
Puh.: +358 9 682492-0
Faksi: +358 9 682492-70
info@wika.fi

Tekijänoikeus
WIKA Finland Oy internet-sivustoon suojattu tekijänoikeuksilla. Kaikki oikeudet pidätetään.Verkkopalvelun sisältö(tekstit, kuvat, grafiikat, äänet, videot ja animaatiot,tiedostot, jne.) ja niiden järjestelyovat  tekijänoikeus- jamuiden lakien alaisia. Niitä ei saakopioida, käyttää, muokatatai tarjotakolmansille osapuolillemissään muodossailman WIKA Finland Oy:n kirjallista suostumusta. JotkinWIKAinternet-sivut sisältävät kuvia, joiden oikeudet  kuuluvat kolmansille osapuolille.Mikäli ei oletoisin ilmoitettu, lakisääteisetvaatimukset koskevat kaikkia käytettäviätuotenimiä.

Takuu
Tämä sivusto onkoottumahdollisimman huolellisesti. Mitään takeita ei kuitenkaan voida tehdä tiedon oikeudesta tai ajankohtaisuudesta. Samakoskee myös kaikkia muitainternet-sivuja, joihin linkitviittaavat.WIKAFinlandOyeiolevastuussa linkattujen sivustojen sisällöstä. WIKA Finland Oy ei ota vastuuta sivustojen käytöstä aiheutuvista vahingoista (mikäli vahinko ei oleseuraustatörkeästä huolimattomuudesta).