Kalibrointipalvelu lämpötila

Käyttösovellukset

 • Takuu laadusta
 • Kalibrointisyklin noudatus
 • Täyttää tarkastusmääräykset

Lisäominaisuudet

 • DAkkS valtuutettu DIN EN ISO / IEC 17025 mukaan
 • Palvelut: Kalibrointi, säätö (riippumaton valmistajasta)
 • Mittausalue: -196  C - +1200  C
 • Tarkkuus: 2 mK ...1,5 K lämpötilasta ja toimenpiteistä riippuen
 • Kalibrointimenetelmä: Tehdaskalibrointi, DKD/DAkkS - kalibrointi
  Standardit: DKD/DAkkS ja EURAMET

Huomautukset

 • Suositeltava kalibrointiväli lämpötilamittauksessa: 1 vuosi