Sähkösuureiden kalibrointi

Käyttösovellukset

          • Takuu laadusta
          • Kalibrointisyklin noudatus
          • Täyttää tarkastusmääräykset

Lisäominaisuudet

 • DAkkS valtuutettu DIN EN ISO / IEC 17025 mukaan
 • Palvelut: Kalibrointi, säätö (riippumaton valmistajasta)
 • Mitattavat suureet: DC virta, DC jännite, DC vastus
 • Kalibrointimenetelmä: Tehdaskalibrointi, DKD/DAkkS - kalibrointi
 • Direktiivit: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622

Huomautuksia

Suositeltava kalibrointiväli sähkösuureille: 1 vuosi