Mäntäkompressori

Myynnin yhteyshenkilö Kysymyksiä? Löydä yhteyshenkilö alueeltasi.

Hae
  • 1
  • 2
  • 3

Mäntäkompressoreita on 1-, 2-, 3- tai 4- sylinterisiä versiota. Sylinterien määrään vaikuttaa tarvittavan ilman määrä ja paine. Kaksisylinterisessä kompressorissa saadaan yhtäaikaisella kytkennällä aikaiseksi tupla määrä ilmaa.

Vastaavasti sarjakytkennällä saadaan painetta nostettua korkeammaksi. Mantäkompressori koostuu Kampiakselista, kiertokangesta, sylinteristä, männästä  ja venttiileistä. Kiertokankea pyöritetään kiilahihnalla joka saa voimansa usein sähkömoottorista.

On olemassa myös pieniä malleja, joissa on vain moottori ja sylinteri ja mäntä. Kuitenkin useimmissa kompressoreissa on  paineilmatankki, jolla pidetään ilmanpaine tasaisena. Paineilman käyttö pudottaa painetta säiliössä ja painekykimen avulla käynnistetään kompressori, kun paine säiliössä putoaa alle asetetun rajan.

Moottori käy kunnes painesäiliön ylärajapaine on saavutettu. Tämän jälkeen moottori sammmuu automaattisesti. Painekytkin pitää huolen siitä että käyttöpaine pysyy asetetuissa rajoissa ja paineilman käyttö on jatkuvaa ja varmaa. Paineilmasäiliön painetta voidaan lisäksi monitoroida erillisellä WIKA:n painemittarilla.  

/