Työstönestejärjestelmät

Myynnin yhteyshenkilö Kysymyksiä? Löydä yhteyshenkilö alueeltasi.

Hae
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Työstettäessä jäähdytin nesteellä on kaksi päätarkoitusta. Jäähdyttää työstettävää työkalua (poraa, jyrsintä) ja poistaa metallilastut.

Järjestelämä koostuu seuraavista osista

 • Lastukuljetin
 • Lastusuodatin
 • Säiliö/pumppu yksikkö

Työstönestesäiliön pinta muuttuu, kun nestettä höyrystyy kuuman työkalun pinnalla ja sitä poistuu lastujen mukana. Suurissa konepajoissa on monesti yksi henkilö, joka vastaa työstönesteen kunnosta, määrästä ja lisäämisestä.

Automaattisen pinnanmittauksen ja dokumentoinnin edut ovat selkeät. Sen lisäksi, että tarvepohjainen nesteen täyttö taataan, saadaan täytöt dokumentoitua ja muutokset, kuten vuodot, havaittua ja kirjattua. Kappaletta työstettäessä syntyy lämpöä ja työstöneste lämpenee. Tämä lämpö pitää saada poistettua lämmönvaihtimessa ja lämpötilaa pitää seurata tarkasti, jotta pysytään valmistus spesifikaation lämpötilarajoissa. Yksinkertainen lämpötilakytkin voi valvoa työstönesteen maksimi lämpötilaa tai vastuslämpötila-anturi työstönestesäiliön lämpötilaa. Mikäli tarvepohjainen työstönesteen hallinta on mahdollista, saadaan sillä aikaan merkittäviä energiasäästöjä. 

TRGS 611 määrittää säännöt työstönesteen monitoroinnille ja dokumentoinnille:

 • Ohjesääntö käytettävälle pitoisuudelle, käytäntö 4 …8 % (kädessäpidettävä refraktometri) 
 • pH arvon tarkastus (ph testipaperi)
 • Nitriitin mittaus (testiliuska)
 • Lämpötilan mittaus
 • Itiökasvuston ja bakteeriston määrä

Monesti käytäntö mittauksien tallentamisessa on niiden manuaalinen tallentaminen. WIKA:lla on Industry 4.0  automaattinen dokumentointijärjestelmä, joka tallentaa ja dokumentoi mittaukset. Sen lisäksi, että päästää eroon manuaalisesta mittausten kirjaamisesta, antaa säännöllinen mittaamisen ennakkovaroituksen, mikäli työstönesteen laatu on heikentynyt. Tällä tavalla voidaan nesteen kuntoa ennakoida ja välttää yllätykset ja turhat työstönesteen vaihdot.

/