Korkeapainetestipenkit

Myynnin yhteyshenkilö Kysymyksiä? Löydä yhteyshenkilö alueeltasi.

Hae
  • 1
  • 2

Useat koneenrakennuksen komponentit ja osat joutuvat korkean sisäisen paineen alaiseksi toimiessaan, kuten venttiilit, sovitteet, paineakut, hydrauliikan letkut tai polttoainelinjat. Näiden komponenttien testaus suoritetaan tuotekehitysvaiheessa sekä  myös tuotannon aikana laadun varmistamiseksi. Tuotekehityksen aikana tutkitaan komponenttien maksimaalista kuormituksen kestävyyttä aina rikkoutumiseen saakka, kun taas tuotannon aikana tutkitaan tiiveyttä ja tehdään vuototestejä.

Karapumppuja käytetään korkeapainetestipumppuina. Näillä pumpuilla ei synnytetä virtausta, vaan nestettä puristetaan. Karapumpulla haluttu korkeapaine voidaan saavuttaa hyvin tarkasti. Testattavaa laitetta verrataan referenssilaitteeseen, kuten testipainemittariin tai testipaineanturiin, joka mahdollistaa myös automaattisen tiedon keruun. WIKA:lla  on tarjonnassa testipaineantureita aina 15000 bar:iin saakka sekä testipainemittareita 6000 bar:iin saakka.  

Industry 4.0 sovellus löytyy myös testipenkeistä. Täysin automatisoitu testausprosessi ja raportointi sekä testien luotettava toistettavuus.

/