Usein kysytyt kysymykset

Termoelementit

Voidaanko DIN 43710 mukaiset U- ja L-termoelementit korvata DIN IEC 60584 mukaisilla T- ja J-termoelementeillä?

Ei. T- ja J-mallisilla termoelementeillä on eri termiset jänniteominaisuudet, mikä johtaisi mittausvirheisiin. U- ja L mallisia termoelementtejä tulisi toimittaa vain varaosiksi vanhoille asennuksille. Ne eivät ole sallittuja uusiin tehtaisiin.

Miten paksu on MI-kaapelin seinänpaksuus?

Useimmat valmistajat lupaavat minimiseinänpaksuuden, joka on 10% kaapelin halkaisijasta.

Mitä ovat mineraalieristetyt kaapelit?

Mineraalieristetyt kaapelit vastuslämpötilamittareille koostuvat yhdestä tai useammasta kuparikaapelista, jotka on sulautettu erittäin tiiviiseen magnesiumoksidiin ja päällystetty putkikoteloon, joka voi olla esimerkiksi valmistettu 1.4571 haponkestävästä teräksestä. Termoelementteihin käytetään sopivia kaapeleita, jotkanovat yleensä valmistettu pinnotetusta Inconel 2.4816:sta kuparin sijaan.

Mitkä ovat eri mittausantureiden vasteajat?

Vasteajanmittaus suoritetaan virtaavassa vedessä DIN EN 60751 kohdan 4.3.3, ja VDI / VDE 3522 mukaisesti.

v=0,4 m/s T alussa = noin 20 °C, T lopussa = noin 30 °C

6mm 1xTyyppi K, eristetty; T50= 4,0 sek. T90=11,0 sek.
6mm 1xTyyppi K, eristämätön: T50= 1,0 sek.  T90=2,7 sek.
6mm 1xPt100, ohutkalvoanturi: T50= 8,5 sek. T90=20,5sek.
6mm 1xPt100, keraaminen anturi: T50= 7,0sek. T90=19,0sek.

Mitä lämpötilaluokat tarkoittavat?

Leimahdyslämpötila on matalain lämpötila, jossa palamaton seos tai kaasu voi syttyä kipinästä tai kosketuksesta kuumaan pintaan. Kaasut ja höyryt jaetaan luokkiin, joissa pinnan lämpötilan täytyy aina olla matalampi kuin seoksen. (T1 > 450 °C, T2 > 300 °C, T3 > 200 °C, T4 > 135 °C, T5 > 100 °C, T6 > 85 °C).

Mitä ovat räjähdysalueet?

Kaasut:
Zone 0 (Category 1): pysyvä tai pitkäaikainen räjähdysvaara
Zone 1 (Category 2): ajoittain vaarallinen ympäristö
Zone 2 (Category 3): harvoin räjähdysvaara ja silloinkin vain hetkellisesti

Pölyt:
Zones 20, 21, 22 samat tarkoitukset


Mitä "Intercrystalline -korroosio" tarkoittaa?

IC (Intercrystalline Corrosion) kiteensisäinen korroosio on korroosiomuoto, joka voi esiintyä useimmissa seoksissa sopivissa olosuhteissa. Se tunnetaan myös  "grain disintegraationa" tai "chromium deplectionina" Korroosio tapahtuu jyvien reunoilla. Kromiteräksissä kromi yhdistyy lämpötilassa hiilen kanssa ja muodostaa kromikarbideja. Näin kromi ei ole enää käytettävissä korroosiosuojaukseen. Tätä ilmenee varsinkin hiilipitoisissa teräksissä. Korroosiokestävissä teräksissä kuten 1.4571 (AISI 316Ti) hiilen sidokset estetään titaanilla tai niobiumilla. Näin kromipitoisuuden pienenemistä kiteiden reunalla voidaan estää.

Mikä on vihreä hapettuma?

Termoelementtien lämpötila/terminen vastus muuttuu iän kanssa. K-tyypin termoelementeissä korkeat lämpötilat saattavat aiheuttaa merkittäviä muutoksia termiseen jännitteeseen kromin ehtymisen takia. Tämä johtaa matalampaan termiseen jännitteeseen. Ilmiö nopeutuu, jos hapesta on puutetta, koska suojaava oksidikerros ei pääse muotoutumaan. Kromi hapettuu mutta nikkeli ei. Ilmiötä kutsutaan vihreäksi hapettumiseksi, joka tuhoaa termoelementin. Kun NiCr-Ni-termoelementtejä, joita on käytetty yli 700 °C:ssa, jäähdytetään nopeasti osa kristallirakenteista jäätyy. K-tyypin termoelementeissä se johtaa termisen jännitteen muutokseen (jopa 0,8 mV).

Mikä MI-kaapelin minimi taittosäde?

VDI/VDE 3511 Kaavake 2 suosittelee säteeksi R 5 x D, jossa D on MI-kaapelin halkaisija. Joissakin tapauksissa jopa 3 x D soveltuu minimisäteeksi.

Mikä on terminen jännite (tai Seebeck-ilmiö)?

Ilmiö on nimetty Thomas Johann Seebeckin mukaan ja kuvaa sähköistä jännitettä kahden metallisen johtimen välillä, jotka on liitetty toisiinsa. Jännite syntyy mikäli vapaiden ja liitettyjen päiden välissä on lämpötilaero.

Mitä tulisi huomioida asentaessa korkeanlämpötilanantureita keraamisilla suojataskuilla?

Asennus ja purku täytyy suorittaa hitaasti, jottei keraaminen suojatasku hajoa sisäisten lämpötilajännitysten takia. Asennuksessa se täytyy esikuumentaa tai asentaa hitaasti, esim 1 ... 2 cm / min 1600°C ja 10 ... 20 cm / min 1200 °C.