Usein kysytyt kysymykset

Lämpötilalähettimet

Mitä ovat 2-, 3- ja 4-johdin piirit?

Ne ilmaisevat johtimien määrää, joilla mittausvastus (esim. Pt100) on kytketty. Yksinkertaisimmasssa tapauksessa (2-johdin) johtovastus voi vääristää mittaustuloksia. Tätä voidaan kompensoida lisäämällä johtimien määrää ja sitä kautta parantaa mittaustarkkuutta.

Mitä ovat Profibus / FOUNDATION Kenttäväylät?

Profibus / FOUNDATION kenttäväylät ovat digitaalisiä lähtösignaaleja.

Mitä ovat NAMURin mukaiset signalointiarvot?

NAMUR Downscale: 3,5 mA
NAMUR Upscale: 21,5 mA

Mitä ovat T32 SIL välittimen erikoisominaisuudet?

Sille on suoritettu FMEDA-analyysi. T32 on kehitetty ja valmistettu IEC 61508 mukaan. T32:lla on aktiivinen kirjoitussuojaus.

Mitä ovat "lähtörajat"?

Näihin signaaliarvoihin asti luodaan mittaussignaali.

Mitä "Pt100" tarkoittaa?

Pt tarkoittaa platinaa, jonka nimellisvastus on 100 Ohmia  0 °C :ssa (EN 60751 mukaan).

Mitä 'SIL' tarkoittaa?

SIL (Safety Integrity Level) eli turvallisuustaso viittaa IEC61508 / IEC61511 -standardiin ja kuvaa laitteita, jotka ovat käytössä turvallisuuskriittisissä sovelluksissa. Hätätapauksissa niiden täytyy reagoida turvallisesti ja palauttaa piiri turvalliseen tilaan. Tähän perustuen pitää kaikkien laitteen komponinttien olla SIL-hyväksyttyjä. Säätöpiirin häiriötodennäköisyys voidaan evaluoida erikois parametrien kautta (SDD,PFD,FIT).

Mitä tapahtuu korkeilla ympäristön lämpötiloilla (> 85 °C)?

Suuri TC-virhe ja vaurioita sähköisiin komponentteihin.

Mitä on signalointi?

Signalointi näyttää mahdolliset virhetilat (esim. anturin burn-out).

Mikä on galvaaninen erotus?

Eristys lähtö- ja tuolopuolen signaalien välillä.

Mikä ero on analogisilla ja digitaalisilla lähettimillä?

WIKAn analogisissa lähettimisa on analogiset komponentit, mutta ei prosessoria. Digitaalisissa lähettimissä on prosessorit. Lähtösignaali voi kuitenkin olla 4 ... 20 mA analoginen molemmissa malleissa.

Mikä on virran rajasuuruus lähdössä NAMURin mukaan?

NAMURin mukainen alaraja lähtösignaalille on 3,8 mA (muut arvot mahdollisia)
NAMURin mukainen yläraja lähtösignaalille on 20,5 mA (muut arvot mahdollisia)

Mitä tulisi huomioida mitattaessa pintaa lähettimillä (potentiometri)?

Vain prosenttimittaus (suhteiden mittaus) T32: vahvistin säädetty tuloon 10 kΩ; - 100 kΩ; Pienemmät arvot mitataan, mutta pienemmällä tarkkuudella.

Mitä pitää ottaa huomioon mitattaessa lämpötilaa termopareilla?

Mitattaessa lämpötilaa termelementillä tarvitaan aina referenssi arvo ja/tai kompensaatio täytyy suorittaa. Digitaalisiin lähettimiin on rakennettu anturi (Pt100), joka mittaa terminaalilämpötilaa (ympäristön lämpötilaa). (kylmäliitos, CJC, kylmäliitoskompensaatio) Termoelementtiliitos on aina 2-johdinliitos. (Varoitus: älä kytke plussan ja miinuksen välillä!) Anturin oikosulkuvalvonta ei ole mahdollista (vain anturin vaurioseuranta) Suosittelemme vahvasti antureita, joissa on galvaaninen eristys (WIKA mallit T12, T32, T53).