Usein kysytyt kysymykset

Näyttölaite

Miten heijastavat pinnanosoitinlaitteet toimivat?

Heijastavan näyttölaitteen periaate perustuu ulkovalon heijastamiseen. Kaasu tai höyryfaasissa valo heijastetaan näyttölaitteen prismaisiin uriin, jolloin näyttö on kirkas. Nestefaasissa valo absorboituu, ja pinnankorkeuden näyttö on tumma.

Missä sovelluksissa voidaan käyttää näkölasipinnankorkeudenosoittimia?

Ne ovat sopivin näyttölaite yli 35 barin höyryolosuhteissa, joissa painemittarit suojataan suojalevyillä höyrykattilaveden aiheuttamalta korroosiolta. Niitä voidaan kuitenkin käyttää myös useissa muissa sovelluksissa,erityisesti erotuskerroksen tai nesteen värin tarkkailuun. Näkyvyyttä voidaan parantaa asentamalla laitteen takaosaan valaisin.

Mitä hyötyjä näkölasin käyttö tarjoaa pinnankorkeudenmittauksessa?

  • Pinnankorkeudenmääritys käyttämällä näkölasia on lähes riippumatonta mitattavan aineen fysikaalisista ominaisuuksista kuten, taittokerroin, tiheys, konduktiivisyys, väri
  • Aineen välitön visualisiointi
  • Ei vaadi virtalähdettä
  • Spesifikaatio useiden standardien mukaan
  • Yksinkertainen teknologia
  • Lujarakenteinen
  • Helppo sertifioida