Jatkuva uimurimittaus

Mitkä ovat high-precision-pinnankorkeusmittauksen edut?

 • Luotettavaksi todettua mittausmenetelmää voidaan käyttää useissa sovelluksissa
 • Jatkuva pinnan mittaus riippumatta fysikaaliisista ja keemisistä muutoksista aineessa kuten vaahtoutuminen, konduktiivisyys, dielektrisyysvakio, paine, tyhjiö, lämpötila, höyryt, kondesoituminen, kupliminen, kiehumisilmiöt
 • Signaalilla pitkä kantama
 • Helppo asennus ja käyttöönotto, kertakalibrointi, ei tarvetta jälleenkalibroinnille
 • Rajapintamittaus ja yleinen pinnanmittaus alkaen Δ ≥ 50 kg/m³
 • Räjähdyssuojatut mallit
 • Lähtösignaali 4 ... 20 mA, HART®
 • Funktionaalinen turvallisuus IEC 61508/IEC 61511, SIL-2
 • Mittaustarkkuus ≤ 1 mm

Mitkä ovat pinta-anturin tuomat edut?

 • Luotettavaksi todettua mittausmenetelmää voidaan käyttää useissa sovelluksissa
 • Jatkuva pinnan mittaus riippumatta fysikaaliisista ja keemisistä muutoksista aineessa kuten vaahtoutuminen, konduktiivisyys, dielektrisyysvakio, paine, tyhjiö, lämpötila, höyryt, kondesoituminen, kupliminen, kiehumisilmiöt
 • Signaalilla pitkä kantama
 • Helppo asennus ja käyttöönotto, kertakalibrointi, ei tarvetta jälleenkalibroinnille
 • Rajapintamittaus ja yleinen pinnanmittaus alkaen  Δ ≥ 50 kg/m³
 • Räjähdyssuojatut mallit
 • Lähtösignaali 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ Fieldbus
 • Tarkkuus ≥ 5 mm
 • Pinnan näyttö verrannollinen tilavuuteen tai korkeuteen
 • Yhdessä rajakytkinten kanssa portaaton raja-arvojensäätö koko mittausalueella mahdollinen
 • Asestettujen raja-arvojen hyvä toistettavuustarkkuus
 • Kaapeli- ja pistokemalli

Mihin käytetään magnetostriktiivisiä pinta-antureita?

Magnetostriktiivisiä pinta-antureita käytetään nesteiden pinnankorkeuden tarkkaan ja jatkuvaan mittaukseen. Niiden toiminta perustuu magneettisen uimurin asentoon magnetostriktiivisen mittausperiaatteen mukaisesti.

Miten pinnankorkeusanturi toimii?

Ne toimivat uimuriperiaatteella magneettisella lähetyksellä. Uimurin magneettijärjestelmä ohjausputkessa aktivoi vastusmittausketjun, joka vastaa 3-johdin potentiometripiiriin.

Miten sisäänrakennettu magneettinen järjestelmä toimii?

Uimuri jossa on sisäänrakennettu magneettinen järjestelmä liikkuu mitattavan aineen pinnan mukana ohjausputkessa, jossa on yksi tai useampi reed-rele. Magneetti aktivoi kontaktit esiasetetuilla korkeuksilla, mikä mahdollistaa pinnankorkeuden seurannan. Tämä yksinkertainen ja luotettavaksi osoittautunut toimintaperiaate mahdollistaa laitteiden käytön hyvin useissa käyttösovelluksissa.