Pintakytkimet

Miten pinnankorkeusanturi toimii?

Ne toimivat uimuriperiaatteella magneettisella lähetyksellä. Uimurin magneettijärjestelmä ohjausputkessa aktivoi vastusmittausketjun, joka vastaa 3-johdin potentiometripiiriin.

Mitkä ovat pinta-anturin tuomat edut?

 • Luotettavaksi todettua mittausmenetelmää voidaan käyttää useissa sovelluksissa
 • Jatkuva pinnan mittaus riippumatta fysikaaliisista ja keemisistä muutoksista aineessa kuten vaahtoutuminen, konduktiivisyys, dielektrisyysvakio, paine, tyhjiö, lämpötila, höyryt, kondesoituminen, kupliminen, kiehumisilmiöt
 • Signaalilla pitkä kantama
 • Helppo asennus ja käyttöönotto, kertakalibrointi, ei tarvetta jälleenkalibroinnille
 • Rajapintamittaus ja yleinen pinnanmittaus alkaen  Δ ≥ 50 kg/m³
 • Räjähdyssuojatut mallit
 • Lähtösignaali 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ Fieldbus
 • Tarkkuus ≥ 5 mm
 • Pinnan näyttö verrannollinen tilavuuteen tai korkeuteen
 • Yhdessä rajakytkinten kanssa portaaton raja-arvojensäätö koko mittausalueella mahdollinen
 • Asestettujen raja-arvojen hyvä toistettavuustarkkuus
 • Kaapeli- ja pistokemalli