Usein kysytyt kysymykset

Prosessilähettimet

Voiko 3-johdinlähetin toimia 2-johdinkonfiguraatiossa?

Ei.

Voidaanko painelähettimiä käyttää kaikkien aineiden kanssa?

Ei. Soveltuvat materiaalit on listattu datalehtiin.

Voidaanko liitintä muuttaa?

Sähköistä liitintä ei voida muuttaa.

Voiko lähtösignaalia vaihtaa 4 ... 20 mA ja 0 ... 10 V välillä?

Ei. Lähtösignaali on määritelty, eikä sitä voi vaihtaa.

Mikä aiheuttaa nollapisteen liukuman?

Siihen voivat vaikuttaa komponentin ikä, lämpötila ja rasitus.

Miten voidaan välttää painepiikkejä?

Tähän suosittelemme 0,6 mm tai   paremmin 0,3 mm kuristettua painekanavaa.

Toimiiko painelähetin myös ilman virtalähdettä?

Ei.

Mitä NAMUR tarkoittaa?

NAMUR, eli "Normenausschuss Mess- und Regeltechnik" tarkoittaa on mittauksen ja säädön standardikomitea.

Mikä on ATEX?

ATEX on yleisesti käytettävä synonyymi euroopan unionin ATEX-direktiiveille. Nimi on lyhenne "Athmosphere explosible":sta (FR). Direktiivi sisältää kaksi räjähdyssuojausdirektiiviä: ATEX-laitedirektiivi 94/9/EC ja ATEX-työtiladirektiivi 99/92/EC.

Mitä ovat NAMURin mukaiset signalointiarvot?

NAMUR Downscale: 3,5 mA
NAMUR Upscale: 21,5 mA

Mitä lämpötilaluokat tarkoittavat?

Leimahdyslämpötila on matalain lämpötila, jossa palamaton seos tai kaasu voi syttyä kipinästä tai kosketuksesta kuumaan pintaan. Kaasut ja höyryt jaetaan luokkiin, joissa pinnan lämpötilan täytyy aina olla matalampi kuin seoksen. (T1 > 450 °C, T2 > 300 °C, T3 > 200 °C, T4 > 135 °C, T5 > 100 °C, T6 > 85 °C).

Mitä ovat räjähdysalueet?

Kaasut:
Zone 0 (Category 1): pysyvä tai pitkäaikainen räjähdysvaara
Zone 1 (Category 2): ajoittain vaarallinen ympäristö
Zone 2 (Category 3): harvoin räjähdysvaara ja silloinkin vain hetkellisesti

Pölyt:
Zones 20, 21, 22 samat tarkoitukset


Mikä on virran rajasuuruus lähdössä NAMURin mukaan?

NAMURin mukainen alaraja lähtösignaalille on 3,8 mA (muut arvot mahdollisia)
NAMURin mukainen yläraja lähtösignaalille on 20,5 mA (muut arvot mahdollisia)

Mikä on ylipaineen raja?

Paine, joka on alle ylipaineen rajan ei vahingoita mittausinstrumenttia, mutta virherajat, jotka on ilmoitettu datalehdessä, saattavat ylittyä.

Missä paineessa paineenmittausinstrumentti hajoaa?

Ylipaine saattaa hajottaa mittainstrumentin. Ei ole väliä, onko instrumentti ylipaineen alainen lyhyen vai pidemmän aikaa. Molemmissa tapauksissa laite tuhoutuu ja paine purkautuu ulos laitteesta räjähdyksenomaisesti.