Usein kysytyt kysymykset

Painetasapainot

Mikä Kn-kerroin on?

Kaikki mäntä-sylinteri-yksiköt ja painot, jotka voidaan kiinnittää Desgranges & Huot painavaakoihin on rakennettu nimellismassa-paino-muunnoskertoimen (Kn) ympärille. Jokaisen männän tehokas nimellisalue tuottaa standardiolosuhteissa 1 kilon kuormalla Kn-arvoa vastaavan paineen. Kaikki massa-arvot männän massa mukaan lukien on säädetty tasaluvuksi tai kilon murto-osaksi. Painevaa'alle määritelty paine lasketaan kertomall Kn kertoin kuormalla (kg). Lisäksi laskuissa käytetään korjauskertoimia, jotta mäntä-sylinteri-yhdistelmälle saadaan haluttu tarkkuus. Kn-kertoimen käyttö ei vaikuta perinteisiin paineyhtälöihin eikä paineenmittauksessa käytettäviin kertoimiin painevaa'assa. Kn-kerroin toimii perustana koherentille suhteelle massan, alueen ja paineen välillä Desgranfes & Huot painevaakamallistossa. Sen on tarkoitus toimia työkaluna, joka vähentää operaattorien aiheuttamia sekaannuksia ja virheitä yksinkertaistamalla kuormien ja mitattujen paineiden laskuja.