WIKA yrityksenä

Laatupolitiikka

Haluamme innostuneita asiakkaita, sillä he määrittelevät laatumme kriteerit. Tämän vuoksi suuntaamme toimintamme asiakkaidemme vaatimusten mukaiseksi, voidaksemme tarjota heille entistäkin korkeampilaatuisia tuotteita. Kaikkien työntekijöidemme tavoite on edesauttaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

 

Vastuu laadusta

Vaadimme laatua, mikä heijastuu tuotteidemme lisäksi myös tapaan, jolla kohtelemme työntekijöitämme, asiakkaitamme ja toimittajiamme.

Henkilökunnan vastuu

Kaikki WIKA:n työntekijät toimivat asiakkaiden asettamien vaatimusten mukaisesti huomioiden ympäristövastuun ja tekniset sekä taloudelliset näkökulmat. Samalla jokainen työntekijä vaikuttaa omalla työpanoksellaan laatutavoitteiden toteutumiseen. Vastuu laadusta jakautuu kaikille WIKA organisaation osastoille ja toiminnallisille alueille. siinä missä jokainen yksittäinen työntekijä on vastuussa oman työn laadusta ja omasta suorituskyvystä. Laadullisten tavoitteiden saavuttaminen on meille hyvin tärkeää. Siksi kiinnitämme työntekijöidemme suoritusten arvoinnissa erityistä huomiota työn laatuun.

Yhteistyö toimittajien kanssa

Edellytämme toimittajiltamme korkeaa laatua, jotta voimme olla hyvä ja innovatiivinen yhteistyökumppani asiakkaillemme.

Jatkuva kehitys

Tavoitteemme on parantaa jatkuvasti tuotteidemme laatua ja kustannustehokkuutta. Näihin voimme vaikuttaa poistamalla virheitä ja virhetekijöitä valmistuksesta. Ennaltaehkäisevä puuttuminen on tehokkain tapa ratkaista ongelmia. Hallituksellamme on käytössä Management Information System (MIS), joka tukee heitä ohjaamaan liiketoimintaa kohti tavoitteitamme laadussa ja kustannustehokkuudessa.