Usein kysytyt kysymykset

Primääriset virtauselementit

Mikä on primäärinen virtauselementti?

Primäärinen virtauselementti mekaaninen rajoitin / kuristin, joka muodostaa paine eron putkistoon. Paine-eron neliöjuuri on verrannollinen virtauksen nopeuteen.

Miten paine-ero mitataan primäärisen virtauselementin yli?

Tarvitaan erillinen paine-erolähetin.


Mikä on virtausvakio Cv?

Virtausvakio Cv määrittää teoreettisesti mahdollisen ja todellisen virtauksen suhteen. Erilaisilla primäärisillä virtauselementeillä, joilla on sama geometrinen muoto, ja sama  Reynoldin numero, on sama virtausvakio.

Mistä saadaan vakio Cv ?

Vakio Cv saadaan standardista (ISO 5167) suuttimille, Venturi-putkille ja kuristuslaipoille , jotka ovat rakennettu standardin toleranssien mukaisesti.

Mikä on beta-suhdeluku (β)?

Beta suhde määrittää, kuinka voimakkaasti virtausta on kuristettu. Beta-suhdetta pitäisi siis käsitellä kertoimena. Beta-suhde 0.75 tarkoittaa, että virtausta on rajoitettu 75 % putken poikkipinta-alasta.

Pitääkö primääriset virtauselementit kalibroida?

Primääriset virtauselementit, jotka ovat valmistettu määriteltyjen toleranssien mukaisesti, eivät vaadi kalibrointia. Kalibrointia vaaditaan yleensä, kun haetaan erityistä tarkkuutta sekä erikoissovelluksissa että testausjärjestelmissä. Kalibroinnilla päästää parhaimmillaan alle 0.5% tarkkuuteen.

Mitkä ovat kompaktin kuristuslaipan edut?

Kompakti kuristuslaipassa on yhdistettynä kuristuselementti sekä yhteet paineen mittaamiselle. Ei tarvita erillisiä laippoja, sovitteita, putkea, venttiiliä eikä asennuskehikkoa. Kompakti kuristuslaippa voidaan asentaa standardilaippojen väliin.

Mitä on kavitointi?

Kavitaatiossa syntyy höyrykuplia. Kuplat hajoavat nopeasti ja voivat aiheuttaa paineen kohoamista.

Miten kavitaatio syntyy?

Kavitaatiota syntyy nopeassa virtauksessa tai jos esine liikkuu nopeassa virtauksessa. Kavitaatiota voi myös ilmaantua, kun paine putoaa alle nesteen höyryn paineen ja sitten se taas nousee nesteen höyryn paineen yläpuolelle.

Estääkö useampireikäinen virtauksenrajoitin kavitoinnin, kun tarvitaan paineen pudotusta?

Reiällinen virtauksenrajoitin ei estä kavitointia, mutta useampi portainen virtauksen rajoitin usein auttaa tähän ongelmaan.

Mitkä ovat suositellut suorien osuuksien pituudet ylä- ja alavirtaan kuristuslevyissä ja Venturi-putkissa?

Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta. Suorien osuuksien pituudet riippuvat monesta tekijästä, kuten putkiston rakenteesta ja beta-suhdeluvusta. Mikäli sinulla on erityistä kysyttävää sovelluksestasi, ota meihin yhteyttä.

Mikä on virtauksen rajoitin  ja missä niitä käytetään?

Virtauksen rajoittimia käytetään virtauksen hallinnassa ja rajoittamisessa. Niiden tarkoituksena on estää mittauselementtien liiallinen kuormitus ja mahdollinen kavitointi. Virtauksen rajoittimia voidaan myös käyttää paineen säätämisessä  ja rajoittamisessa prosessin käyttöönotossa.

Mitkä ovat FlowPak ja ProPak järjestelmien edut primäärisessä virtauksen mittaamisessa?

FlowPak- ja ProPak-järjestelmien edut ovat siinä, että erillisiä suoria osuuksia ei tarvita ylä- tai alavirtaukseen. Asennus on joustava ja sopii sovelluksiin, jossa tila on rajattu. Painehäviö on saatu minimiin, mikä takaa korkean energiatehokkuuden.

Mikä on äänialue?

Kun kaasun virtaa kuristimen läpi ja paine putoaa, kriittisessä paineessa virtauksen nopeus saavuttaa äänen nopeuden kaasussa. Tämä tapahtuu kun lähtöpaine / tulopaine on noin 0.5. Äänialueella virtausnopeus ja lähtöpaine pysyvät vakioina.