Usein kysytyt kysymykset

Voima-anturi

Mikä on nimellismittaussuunta?

Nimellismittaussuunta on se voiman suunta joka muodostuu, kun anturin pintaa kuormitetaan nimelliskuormalla.

Kuinka 10 K lämpötilan muutos vaikuttaa mittauksen ominaisarvoon?

Ympäristön lämpötilan muutos Ti, 10 K:llä  määritellyn lämpötila-alueen sisällä , kun asetukset ovat kiinteät ilman kallistuksia, aiheuttaa suhteellisen muutoksen voima-anturin ominaisarvossa.

Mikä on nimellisvoima?

Nimellisvoima on suurin voima, jolle voima-anturi on suunniteltu ja mitoitettu. Nimellisvoimasta käytetään myös nimitystä täysi mitta-alue (FS).

Mikä on suhteellinen lineaarisuuspoikkeama?

Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama kertoo anturin ominaispoikkeaman määrän suhteessa referenssi linjaan (BFSL) voiman kasvaessa mitta-alueen ylärajalle saakka.

Mikä on suhteellinen virhe toistettavuudessa (hystereesi)?

Suhteellinen toistettavuusvirhe tai - palautuvuusvirhe on lähtösignaalin ero, kun samaan pisteeseen tullaan nousevalla voimalla tai laskevalla voimalla.

Miten hystereesi määritetään?

Hystereesi määritetään siten, että voiman lisätään omaisvoimaan saakka ja se taltioidaan. Maksimi hystereesi  vmax, ja voiman mitta-alue pitää olla määritetty.

Mikä on ominaisarvo?

Ominaisarvo on lähdön arvo silloin kun voima-anturilla on ominaiskuorma mV/V (vahvistamaton mittaussilta) tai  mA tai  V (integroitu vahvistin / lähetin 20 mA tai 10 V).

Mikä on nimelliskäyttölämpötila?

Nimelliskäyttölämpötila on lämpötila-alue, jossa voima-anturi toimii spesifikaationsa mukaisesti virhemarginaalin sisällä  käyttölämpötilan vaihdellessa.

Mikä on käyttölämpötila?

Käyttölämpötila on lämpötila-alue, jossa voima-anturi toimii suuremmalla virhemarginaalilla ja kun palataan takaisin nimelliskäyttölämpötilaan anturi toimii kuten sen spesifikaatio edellyttää.

Mikä on säilytyslämpötila-alue?

Säilytyslämpötila-alue on lämpötila, jossa voima-anturi voidaan säilyttää kuormittamattomasti ja sähköisesti kytkemättä ilman, että merkittäviä muutoksia tapahtuu sen mittausominaisuuksissa, kun anturi jälleen otetaan käyttöön ja sitä käytetään sallitulla lämpötila-alueella.

Mikä on rajavoima?

Rajavoima on voima, jonka ylittäminen aiheuttaa todennäköisesti voima-anturin ominaisuuksien muuttumisen.

Mikä on murtumisvoima?

Murtumisvoima on kuorman aiheuttama voima, jonka ylittäminen todennäköisesti rikkoo voima-anturin mekaanisesti.

DIN EN 60529 mukainen kotelointiluokka?

DIN EN 60529 mukainen kotelointiluokka määrittää kuinka hyvin anturi on suojattu kosteudelta, pölyltä ja muilta ulkopuolisilta esineiltä.

Mikä on nolla signaali?

Nolla signaali on voima-anturin lähtösignaalin arvo ilman kuormaa.