Lämmönvaihtimet & jakeluasemat

Myynnin yhteyshenkilö Kysymyksiä? Löydä yhteyshenkilö alueeltasi.

Hae
  • 1
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 4
  • 5

Kaukolämpö – osana resurssien tehokasta käyttöä. Energian käyttö sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP, combined heat and power) ja samalla koko järjestelmän tehokkuuden lisääminen on yksi kaukolämmön ja paikallislämmön suurimmista eduista. Yhteistuotannon periaate on hyödyntää ns. hukkalämpöä, joka jäisi muuten käyttämättä. Esimerkiksi sähkövoimaloiden hukkalämmön käyttö voi lisätä laitoksen käyttöasteen jopa 90%. Jotta liitos kaukolämpöverkkoon voidaan toteuttaa ongelmattomasti, asettavat käyttäjät erilaisia teknisiä vaatimuksia kytköksille. Ne määräävät miten yksittäinen asema voidaan kytkeä verkkoon.


Riippuen mittaustehtävästä, voit valita sopivimman meidän mekaanisista, mekatronisista tai sähköisistä mittauslaitteista. Valittavana on erilaisia lähtösignaaleja, kytkentätoimintoja ja mittauselementtejä, mikä mahdollistaa integroinnin kaikkiin laitoksen säätöä vaativiin tehtäviin. Esimerkiksi DIN4747 osa 1 (tekniset turvalaitteet lämpövoimaloille) vaatimuksien toimeenpanoa varten, voit käyttää meidän tyyppitestattua SW15-turvallisuuslämpötilansäädintä.

/