Mittaustekniikkaa alumiinin valmistukseen

Myynnin yhteyshenkilö Kysymyksiä? Löydä yhteyshenkilö alueeltasi.

Hae

Alumiiniteollisuus

Alumiini on nykyisin maailmassa toiseksi eniten käytetty metalli. Alumiinin suosio on sen monien ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiota − se on mm. kevyttä, erittäin lujaa, hyvin helposti muotoiltavaa sekä erittäin korroosionkestävää. Alumiini on yksi tulevaisuuden materiaaleista. Pitkällä aikavälillä alumiinin trendi on hyvin positiivinen globaalisti. Ennusteiden mukaan sen kysynnän odotetaan lisääntyvän 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä ja ylittävän selvästi 100 miljoonan tonnin rajan.

Alumiinin etuja ovat sen erinomainen kierrätettävyys, ja se onkin yksi yleisimmin kierrätetyistä metalleista. Alumiinin sulatuksessa energian kulutus on vain 5−10 % uustuotannossa käytetystä energiasta.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alumiinioksidin jalostus

Vaativiin sovelluksiin
Globaalisesti tarkasteltuna useimmissa kaupallisissa alumiinin jalostamoissa alumiinioksidin jalostamiseen bauksiittimalmista käytetään Bayer-prosessia. Alumiinin erottaminen malmista ja jalostaminen valmiiksi tuotteiksi tapahtuu useissa, pääosin toisistaan riippumattomissa prosessivaiheissa. Alumiinin jalostuksen prosessiolosuhteet ‒ kaustinen pitoisuus, lämpötila, paine, virtaus ja taso ‒ asetetaan bauksiittimalmin ominaisuuksista riippuen.

Merkittävin riski alumiinin jalostuksessa on reaktorin mekaaninen ylipaine. Reaktorissa bauksiitti reagoi natriumhydroksidin kanssa korkeassa paineessa ja korkeassa lämpötilassa. Prosessissa on kuitenkin joskus tapahtunut vakavia räjähdyksiä prosessin mittalaitteistojen ja paineenalennusjärjestelmien vikojen vuoksi, ja seurauksena on ollut vakavia vaurioita prosessin laitteistoille.

Materiaalien, energian ja prosessihöyryn optimaalinen käyttö voidaan varmistaa käyttämällä WIKA:n luotettavia ja tarkkoja virtauksen, paineen, tason ja lämpötilan mittalaitteita. Ne takaavat varman prosessin hallinnan.

Anodihiililaitos

Anodien korkean laadun varmistaminen
Petrolikoksin, hartsin, aggregaattien ja kierrätettyjen käytettyjen anodien sekoittamisen jälkeen massa muotoillaan ("vihreät anodit"). Vihreät anodit kuumennetaan anodiuunissa 1100−1120 °C:n lämpötilaan ja jäähdytetään jälleen hitaasti. Koko kuumennusjakso voi kestää 16−28 päivää. Vihreiden anodien kuumentamisen tarkoituksena on saada aikaan riittävä mekaaninen lujuus, lämpösokki, erinomainen sähkönjohtavuus ja alhainen kemiallinen reaktiivisuus.

Yksi anodien polttamisen tärkeimmistä vaatimuksista on, että kaikki anodit altistuvat samalle lämpötilalle niiden sijainnista riippumatta. WIKA:n tuotevalikoimassa on lukuisia anodiuuneihin tarkoitettuja tarkkoja, luotettavia ja kestäviä paineen ja virtauksen mittauslaitteita, jotka on suunniteltu korkeisiin  lämpötiloihin ja  erittäin mataliin paineisiin. Näin optimoidaan anodien polttamisprosessi ja vähennetään huomattavasti heikkolaatuisten anodien riskiä.

Primaarialumiinin sulatto

Tuottavuus ja tehokkuus
Sulaton optimaalisen toiminnan kannalta tärkeimpiä parametreja on sulan lämpötila. Sulan lämpötilaa on pystyttävä mittaamaan niin usein ja niin tarkasti kuin mahdollista.

Siten sulaton mahdolliset poikkeamat voidaan havaita ja vakaan toiminnan takaamiseen vaadittavat toimenpiteet voidaan aloittaa (esim. sulan lisäaineiden lisääminen). WIKA:n tuotevalikoima sisältää useita ratkaisuja luotettavaan lämpötilamittaukseen alumiinisulatoissa.

Tarkalla lämpötilanhallinnalla on tärkeä merkitys alumiinitehtaissa. Kokemuksemme lämpötilamittarien valmistuksessa ja kalibroinnissa auttaa sinua täyttämään tarkat vaatimukset ja standardit.

Valulaitos

Suuri luotettavuus ja saatavuus
Nykyaikaisten ja pitkälle kehitettyjen alumiiniseosten ominaisuuksia ovat alhainen paino ja korkea lujuus, korkea kuormitettavuus ja äärimmäinen taipuisuus. Käyttämällä alumiinia nykyaikaisten liikennevälineiden valmistuksessa painoa − ja siten myös polttoaineen kulutusta − voidaan vähentää jopa kolmanneksella.

Liikennevälineiden aikakaudella alumiinin merkitys on suurempi kuin koskaan aiemmin. Valulaitoksen tehokkuutta mitataan tuotetun alumiinin tonnihinnan perusteella. Tehokkuuden parantamiseksi on tärkeää tarkastella nestemäisen alumiinin lämpötilaa. Kuuman metallin virtauslämpötila määritetään sen virratessa kanavien läpi.

WIKA:n kestävät ja äärimmäisen tarkat upotettavat termoelementit sopivat erinomaisesti sulan alumiinin lämpötilan mittaukseen.

Kalibrointi & huolto

Konsultointi, suunnittelu, toteutus − kaikki samasta paikasta
Tarkat kalibrointi-instrumentit ovat lähtökohtana korkeille testausvaatimuksille.  Ne ovat kuitenkin vain yksi osa korkealuokkaista  kalibrointijärjestelmää. Laajasta tuotteistostamme voimme suunnitella räätälöidyn  järjestelmän, joka vastaa kaikkiin vaatimuksiinne, sekä testattavien kohteiden joustavuuteen, kuten  paineensyötön ja tyhjiön muodostamisen sekä paineenhallinnan. Lisäksi valikoimastamme löytyy ratkaisut sähköisten suurreiden kalibrointiin.

Suunnittelemme, kehitämme ja valmistamme kaiken kokoisia järjestelmiä yksinkertaisista manuaalisesta järjestelmistä täysin automatisoituihin laajoihin asiakaskohtaisiin kokonaisuuksiin.

/