Pinnankorkeuden osoitin

Mikä on ulkopuolinen pinnankorkeudenosoitin?

Säiliön kylkeen asennettavissa mitatuskammioissa oleva uimuri liikkuu mitattavan nesteen pinnan mukana. Uimurin säteittäinen magneettikenttä aktivoi magneettisen rullanäytön ohivirtauskammion ulkopuolella, sekä kytkentätoiminnot ja mittauselementit.