Malli GDM-100-TI-D

Kaasuntiheysmittari

Varustettu Modbus®-lähdöllä

Valitut dokumentit
Myynnin yhteyshenkilö Kysymyksiä? Löydä yhteyshenkilö alueeltasi.

Hae

Sovellukset

 • Suljettujen SF6-kaasusäiliöiden kaasuntiheyden valvonta
  • SF6-kaasun laadun etävalvonta


Erikoisominaisuudet

 • Soveltuu älykkäisiin sähköverkkoihin ja modernisointiprojekteihin
  • Paikallinen näyttö vaihtokoskettimella ja Modbus®-lähtö
  • Modbus® välittää mitatut paine-, lämpötila- ja kaasuntiheysarvot
  • Pienikokoinen malli vain yhdellä prosessiliitännällä
  • Tarkkuusanturit mahdollistavat erittäin tarkat kaasuntiheysmittaukset

Kuvaus

Kaasuntiheys on olennainen korkeajännitteisten kytkinkojeistojen käyttöparametri. Jos kaasuntiheys ei vastaa vaadittavaa arvoa, laitteiston turvallista toimintaa ei voida taata.

WIKA-kaasuntiheysmittalaitteet varoittavat luotettavasti kaasumäärän laskiessa vaarallisen alhaiseksi, myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Mikäli kaasuntiheys putoaa vuodon takia, kytkentäkoskettimet aktivoituvat. Perinteisen kaasutiheysmittarin lisäksi GDM-100-TI-D-mallissa ovat valmiina Modbus®-lähtö, korkeatarkkuuksiset anturit ja arviointiin tarvittava elektroniikka.

Monia käyttökohteita
GDM-100-TI-D vaatii ainoastaan yhden liitännän mittauspisteeseen paineen, lämpötilan ja kaasutiheyden määrittämiseksi.

Paikallisen näytön ansiosta järjestelmän paine, joka perustuu 20 °C:n lämpötilaan, on luettavissa suoraan mittalaitteesta. Integroidulla kosketintoiminolla saadaan aikaiseksi nopea katkaisu toimenpide tarvittaessa
 Laitteen sisäiset Modbus®-anturit mahdollistavat kojeiston valvonnan etäältä.

Etävalvonta Modbus®-lähdön kautta
Paineen, lämpötilan ja kaasutiheyden mittaustiedot välitetään Modbus®-RTU-vakioprotokollaa käyttäen. Tämän digitaalisen kenttäväylän edut ovat vähäisemmät kaapelointikustannukset ja yksityiskohtaiset mittaustiedot.

GDM-100-TI-D tuottaa jatkuvia datapaketteja paikalliseen ohjaimeen tai keskusohjausjärjestelmään SCADA-järjestelmän avulla. Datapaketit voidaan sitten tallentaa niihin arviointia varten. Tietojen tallennus mahdollistaa suuntauksien analysoimisen, jolloin SF6-kaasun laatua voidaan ennustaa ja korjata ajan mittaan. Kunnossapitostrategian optimointi aikaperusteisesta (TBM) tarveperusteiseen (CBM) strategiaan on mahdollista käyttämällä GDM-100-TI-D-laitemallia.

TBM = aikaperusteinen kunnossapito
CBM = tarveperusteinen kunnossapito

Kaasuntiheysmittari
 • Kaasuntiheysmittari
Toivelista - Dokumentit (0)

Toivelistalla ei ole valittuna yhtään dokumenttia. Voit lisätä dokumenttejä latausvalikosta. Valitse kieli painamalla lipun kuvaketta.

Maksimimäärä (20) saavutettu.

Syötä sähköpostiosoite, jos haluat latauslinkin sähköpostitse:

Virheellinen sähköpostiosoite.